Tarieven voor individuele begeleiding

Begeleiding in  de palliatieve fase kan worden vergoed tot een maximum van drie gesprekken. Voor andere vragen is er momenteel nog geen vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering. 

Ik vind het belangrijk dat iedereen terecht kan in mijn praktijk. Daarom maak ik gebruik van een inkomensafhankelijke tarievenlijst.  Mocht het toch problemen opleveren, bespreek dat dan gerust. 


Inkomensafhankelijke tarievenlijst

 

Rond minimuminkomen

30 euro

Tot modaal

50 euro

Tot anderhalf keer modaal

65 euro

Tot twee keer modaal

80 euro

Tot drie keer modaal

100 euro

Vanaf drie keer modaal

115 euro
Wanneer de werkgever betaalt

 

Commercieel bedrijf

125 euro

Niet-commercieel bedrijf / zorgorganisatie

90 euro


Alle tarieven zijn per gesprek/sessie 

 

Let op!

  • Een modaal inkomen is ongeveer 1900 euro netto per maand. 
  • Tarieven gelden voor een gesprek van 60 minuten en zijn inclusief een beknopte samenvatting van het gesprek en een ‘receptenbriefje’ .  Na 60 minuten zal gezamenlijk bekeken of er op dat moment meer tijd nodig is om het gesprek in voldoening af te ronden. Per kwartier zal dan 25% van het uurtarief extra in rekening worden gebracht.
  • Tarieven zijn inclusief voorrijkosten en exclusief benzinekosten a 0, 30 eurocent per kilometer.
  • Wanneer je inkomen en levensonderhoud samen met een ander draagt, ga je uit van het gemiddelde gezamenlijke inkomen voor de berekening van de bovenstaande tarievenlijst.
  • Voor afzeggingen en geldigheid van offertes, prijswijzigingen etc. kijkt u bij de algemene voorwaarden.

Wanneer u verblijft in een zorginstelling (het hospice is hierop uitgezonderd):

In zorginstellingen is de kwaliteitswet van kracht. Hierin wordt gesteld dat zorginstellingen geestelijke verzorging, die aansluit bij de eigen levensovertuiging, beschikbaar moeten stellen. Hieronder het betreffende artikel. U kunt dus uw zorginstelling verzoeken de geestelijke zorg aan u te vergoeden.

Artikel 3

De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, voorziet de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel, en draagt zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. Hierbij betrekt hij de resultaten van overleg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten/consumentenorganisaties. Voor zover het betreft zorgverlening die verblijf van de patiënt of cliënt in de instelling gedurende tenminste het etmaal met zich brengt, draagt de zorgaanbieder er tevens zorg voor dat in de instelling geestelijke verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de patiënten of cliënten. Bron: Wetboek online

 

Wanneer de zorgorganisatie betaalt:


Zorgorganisatie

90 euro

 

Tarieven speciale vormen van begeleiding
Levensverhaal

Zie inkomensafhankelijke tarievenlijst +  eenmalig 20 euro (incl. eigen levensverhaal in een document)

E-coaching; begeleiding via e-mail

30 euro per feedbackmail

Levensverhaal via e-mail

30 euro per feedbackmail incl. opdrachten

Voor andere geestelijk verzorgers: het opzetten van een eigen praktijk

60 euro


Alle tarieven zijn per gesprek/sessie