Mensen met een verstandelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking geldt vaak hetzelfde als voor kinderen op het vlak van rouw en verliesverwerking, omdat hun cognitief niveau vaak overeenkomsten heeft met het ontwikkelingsniveau van kinderen. Wat het soms nog moeilijker kan maken om verlies te verwerken, is dat de dood voor hen een nog onbegrijpelijker begrip is dan voor ons.

Voor ieder mens is de dood een mysterie, maar voor mensen met een verstandelijke beperking is het helemaal moeilijk te begrijpen. Dat zorgt er vaker voor dat rouwverwerking, ook jaren na het sterven van een dierbare, voor grote problemen en innerlijke conflicten kan zorgen. Het kan daarom belangrijk zijn de ondersteuning op tijd op te starten, het liefst wanneer een dierbare nog in leven is. Ik heb de beschikking over specifieke beeldende materialen en werkvormen voor mensen met een verstandelijke beperking om het gesprek over verlies en sterven aan te gaan. Op deze wijze kan iets wat in eerste instantie onbegrijpelijk en beangstigend is toch een plek krijgen in het leven van iemand.