Kinderen

Ook voor kinderen is rouwverwerking van groot belang. Onbekendheid en onwetendheid over de dood kunnen kinderen angstig maken. Onze fantasie over de dingen waar we niks van weten, is vaak beangstigender dan de werkelijkheid. Erover praten, bijvoorbeeld aan de hand van verschillende beeldende materialen kan dan steunend zijn.  

Er zijn goede werkvormen die ook voor (kleine) kinderen een steun kunnen zijn en bronnen van troost kunnen bieden. Die kunnen helpen bij het verwerkingsproces bij rouw en verlies. Ik kan u daarin adviseren en eventueel de begeleiding van kinderen tijdelijk op me nemen.