Mantelzorg

Wanneer iemand ziek of stervende is, heeft dat zeker ook zijn weerslag op de naaste familie. Een partner of kinderen kunnen worstelen met het proces van zorgen en afscheid nemen. Het kan soms heel bijzonder en wenselijk zijn om als gezin het proces samen aan te gaan. Vaak heb ik gesprekken met beiden partners in het proces. De ziekte treft niet een, maar meestal op zijn minst twee mensen, soms ook een heel gezin. Ook (jonge) kinderen zijn er vaak bij gebaat om het verdriet en verlies goed door te kunnen spreken en op deze wijze te verwerken. Ik heb verschillende werkvormen die in het bijzonder voor kinderen geschikt zijn. 

De zorg die mantelzorgers geven is vaak intensief en emotioneel en er is soms weinig ruimte voor het eigen leven, naast de ziekte. U kunt er daarom ook voor kiezen om een individueel gesprek met mij aan te gaan, zowel degene die getroffen is door ziekte als zijn of haar mantelzorger. Op deze wijze kunt u ook ruimte geven aan ieders proces.