Zinlab Zingevingspraktijk | Foto Karin de Graaf

ZINGEVINGSPRAKTIJK

Er kunnen momenten in het leven zijn, waarop je wel wat extra ondersteuning kan gebruiken. Vaak gaat het leven zijn gangetje en zijn er weinig zaken waar we ons zorgen over maken. Maar als mensen zijn we ook kwetsbaar. We hechten ons bijvoorbeeld aan andere mensen; ons gezin, familie, vrienden. Dat maakt het leven zeer de moeite waard, maar maakt ons tegelijkertijd kwetsbaar. Want wat als een relatie niet goed gaat, of als we iemand (dreigen) te verliezen aan een scheiding, ziekte of de dood?

 

Of we gaan met passie voor de volle 100 procent voor ons werk. Maar wat als dat niet meer gaat, er komen twijfels, of een reorganisatie? Of misschien weten we juist niet waar onze werkelijke passies liggen en welk werk bij ons past? En zo zijn er nog veel meer vragen die in het leven op kunnen komen. Vragen die niet zozeer te maken hebben met psychische problematiek, maar veel meer algemeen menselijke vragen zijn, oftewel levensvragen. Het gaat over wat we van waarde vinden in het leven, over de zin en betekenis die we geven aan ons bestaan.

 

En soms weten we dat even niet meer zo goed, omdat we bijvoorbeeld geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen in ons leven. Dan kan alles ineens op losse schroeven komen te staan. En hoewel je misschien niet meteen naar een psycholoog of psychiater hoeft, kan het wel heel heftig voelen als je perspectief of richting verliest in het leven. Het kan bijvoorbeeld angst, verdriet en een voortdurend gepieker opleveren. Er is dan soms heel wat werk voor nodig; geestelijke arbeid, om weer zin en samenhang te kunnen zien.

 

Op dit soort momenten in je leven kan het heel fijn zijn om je verhaal, gevoelens en gedachten te bespreken met iemand die deskundig is en die met onverdeelde aandacht en een onbevooroordeeld oor luistert. Die je helpt om stil te staan bij jezelf en je eigen gevoelens en gedachten te ordenen. Waarbij je mag zijn wie je bent en die je door middel van de juiste vragen en inspiratie helpt om bij jezelf thuis te komen.

 

 

Wanneer:

Bij de zoektocht naar houvast en een nieuw perspectief op het leven (en de dood), bijvoorbeeld rondom:

  • zelfkennis en keuzes;
  • werk/opleiding dat bij je past;
  • de zin van jouw/het bestaan;
  • loslaten/vasthouden van je gezin(sleden);
  • mantelzorg;
  • omgaan met ziekte en/of beperking;
  • angst voor de dood of het leven;
  • rouw en verlies;
  • palliatieve zorg;
  • einde van het leven en euthanasie vragen.

 

Waar?

Meestal heb ik gesprekken bij mensen thuis, maar u kunt ook in mijn praktijkruimte terecht of we maken een wandeling in de mooie omgeving van Eindhoven. Mijn werkgebied is in de omgeving van Eindhoven, binnen een straal van 25 kilometer. Mocht u van verder komen dan kan e-coaching een goede oplossing bieden.

 

Hoe?

In de gesprekken zal ik vooral goed naar u luisteren en horen vanuit mijn ervaring en professionele achtergrond waar ik u verder in kan helpen. Daarnaast kunnen ook bepaalde methodieken ingezet worden, wanneer deze bij u passen. U kunt daarbij denken aan het in kaart brengen van uw levensverhaal, het begeleid ontwikkelen van een eigen visie op leven en dood, dagboekschrijven, het methodisch onderzoeken van de eigen normen en waarden, het gebruik van verhalen en gedichten, of ontspanningsoefeningen.

 

In alle gevallen krijgt u achteraf een beknopte samenvatting van het gesprek toegestuurd en een ‘recept’ voor vervolgonderzoek. Dat recept vormt een advies op maat om verder mee aan de slag te kunnen. Het kan bijvoorbeeld een briefje met boekentips zijn, met een vraag om verder te onderzoeken of met praktische oefeningen voor thuis.

 

     

Levensverhaalonderzoek

De manier waarop uw leven gelopen is en zich gevormd heeft, is bepalend voor de wijze waarop u naar uw leven kijkt en uw keuzes maakt. We gaan op zoek naar belangrijke momenten en keerpunten in uw leven en zullen die vervolgens gaan onderzoeken op welke waarden en wijsheden voor u sturend zijn in het leven. Het helpt u op weg naar zelfkennis en kracht, zelfontplooiing en authenticiteit. Het kan helpen om keuzes voor de toekomst te maken.

 

Het levensverhaal geeft een uniek inzicht in uzelf en aan het einde van de gesprekkenreeks houdt u een mooi en persoonlijk document van uzelf over.

 

Dagboekonderzoek

Het levensverhaalonderzoek geeft u inzicht in de wijze waarop belangrijke gebeurtenissen in uw leven uw leven nu mede hebben bepaald. Bij het dagboekonderzoek onderzoeken we op welke manier u nu naar uw leven kijkt en op welke manier u omgaat met uw levensvragen. U kunt bijvoorbeeld bijhouden en opschrijven wat een bepaalde gebeurtenis met u doet, vervolgens kunnen we daar samen het gesprek over aangaan. Op deze wijze kunt u een beter inzicht in uzelf, uw eigen kracht en troostbronnen en de wereld om u heen verkrijgen. 

 

E-coaching

Het kan zijn dat u ver weg woont of dat u met tijdgebrek zit. Daarvoor bied ik ook vormen van e-coaching aan. Dit kan door middel van Skype of Facetime. Of uiteraard via de mail. Met name het levensverhaal onderzoeken leent zich goed voor dit laatste. Ik kan u onderzoeksvragen toesturen, die u vervolgens in een mail kunt beantwoorden. In mijn antwoordmail zal ik vervolgens inhoudelijke feedback sturen samen met een gerichte vervolgvraag. Aan het einde van de sessies heeft u dan een eigen persoonlijk levensverhaal.

Voor ouders/verzorgers van een kind met een verstandelijke beperking, bied ik een e-coaching op maat aan over zingeving en ouderschap van een kind dat anders is dan de norm. Ouderschap stelt altijd de vraag aan de ouder: wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? 

Bij het opvoeden van een kind met een verstandelijke beperking, komt deze vraag nog sterker naar voren: wat betekent het voor mij, voor mijn relatie, voor mijn gezin dat wij een kind hebben met een beperking? Wat is de betekenis voor mijn leven? Voor mijn werk? Voor mijn vriendschappen? Hoe kan ik vertrouwen hebben of weer krijgen in de toekomst?

Ervaringen van cliënten en opdrachtgevers

 "Het is een weldaad om eens naar iemand te kunnen uitspreken wat ik zo lang alleen heb meegedragen. Het heeft het isolement waarin mijn man en ik kwamen na de diagnose kanker, verkleind." (anoniem)

"Ik had niet echt een idee wat ik moest verwachten. Ik dacht: niet geschoten is altijd mis. Het was fijn om met Karin te kunnen praten over waar ik nu zo bang voor ben nu ik ongeneeslijk ziek ben. Een zorgverlener zonder bijwerkingen of pijn." (Hetty)