ZINGEVINGSPRAKTIJK

Er kunnen momenten in het leven zijn, waarop je wel wat extra ondersteuning kan gebruiken. Vaak gaat het leven zijn gangetje en zijn er weinig zaken waar we ons zorgen over maken. Maar als mensen zijn we ook kwetsbaar. We hechten ons bijvoorbeeld aan andere mensen; ons gezin, familie, vrienden. Dat maakt het leven zeer de moeite waard, maar maakt ons tegelijkertijd kwetsbaar. Want wat als een relatie niet goed gaat, of als we iemand (dreigen) te verliezen aan een scheiding, ziekte of de dood?

 

Of we gaan met passie voor de volle 100 procent voor ons werk. Maar wat als dat niet meer gaat, er komen twijfels, of een reorganisatie? Of misschien weten we juist niet waar onze werkelijke passies liggen en welk werk bij ons past? En zo zijn er nog veel meer vragen die in het leven op kunnen komen. Vragen die niet zozeer te maken hebben met psychische problematiek, maar veel meer algemeen menselijke vragen zijn, oftewel levensvragen. Het gaat over wat we van waarde vinden in het leven, over de zin en betekenis die we geven aan ons bestaan.

 

En soms weten we dat even niet meer zo goed, omdat we bijvoorbeeld geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen in ons leven. Dan kan alles ineens op losse schroeven komen te staan. En hoewel je misschien niet meteen naar een psycholoog of psychiater hoeft, kan het wel heel heftig voelen als je perspectief of richting verliest in het leven. Het kan bijvoorbeeld angst, verdriet en een voortdurend gepieker opleveren. Er is dan soms heel wat werk voor nodig; geestelijke arbeid, om weer zin en samenhang te kunnen zien.

 

Op dit soort momenten in je leven kan het heel fijn zijn om je verhaal, gevoelens en gedachten te bespreken met iemand die deskundig is en die met onverdeelde aandacht en een onbevooroordeeld oor luistert. Die je helpt om stil te staan bij jezelf en je eigen gevoelens en gedachten te ordenen. Waarbij je mag zijn wie je bent en die je door middel van de juiste vragen en inspiratie helpt om bij jezelf thuis te komen.

 

 

Wanneer:

Bij de zoektocht naar houvast en een (nieuw) perspectief op het leven (en de dood), bijvoorbeeld rondom:
 • zelfkennis en keuzes;
 • worden wie je bent;
 • werk/opleiding dat bij je past;
 • de zin van jouw/het bestaan;
 • loslaten/vasthouden van je gezin(sleden);
 • mantelzorg;
 • omgaan met ziekte en/of beperking;
 • angst voor de dood of het leven;
 • rouw en verlies;
 • palliatieve zorg;
 • einde van het leven en euthanasie vragen.

 

Waar?

Meestal heb ik gesprekken bij mensen thuis, maar u kunt ook in mijn praktijkruimte terecht of we maken een wandeling in de mooie bossen die de omgeving van Nijmegen rijk is. Mijn werkgebied strekt zich uit van omgeving Nijmegen (Malden, Groesbeek, Molenhoek) tot in Noord- Limburg en Noord- Brabant. Mocht u van verder komen dan kan e-coaching een goede oplossing bieden.

 

Hoe?

In de gesprekken zal ik vooral goed naar u luisteren en horen vanuit mijn ervaring en professionele achtergrond waar ik u verder in kan helpen. Daarnaast kunnen ook bepaalde methodieken ingezet worden, wanneer deze bij u passen. U kunt daarbij denken aan een filosofisch gesprek (vanuit de levenskunst), lichaamsgerichte oefeningen, het in kaart brengen van uw levensverhaal, dagboekschrijven, het gebruik van verhalen en gedichten, of roman- en filosofiebegeleiding.

 

In alle gevallen krijgt u achteraf een beknopte samenvatting van het gesprek toegestuurd en een ‘recept’ voor vervolgonderzoek. Dat recept vormt een advies op maat om verder mee aan de slag te kunnen. Het kan bijvoorbeeld een briefje met boekentips zijn, met een vraag om verder te onderzoeken of met praktische oefeningen voor thuis.

 

     

Levensverhaalonderzoek

De manier waarop uw leven gelopen is en zich gevormd heeft, is bepalend voor de wijze waarop u naar uw leven kijkt en uw keuzes maakt. We gaan op zoek naar belangrijke momenten en keerpunten in uw leven en zullen die vervolgens gaan onderzoeken op welke waarden en wijsheden voor u sturend zijn in het leven. Het helpt u op weg naar zelfkennis en kracht, zelfontplooiing en authenticiteit en/of op weg naar verandering van koers.

 

Het levensverhaal geeft u een uniek inzicht in uzelf en aan het einde van de gesprekkenreeks houdt u een mooi en persoonlijk document van uzelf over.

 

Dagboekonderzoek

Het levensverhaalonderzoek geeft u inzicht in de wijze waarop belangrijke gebeurtenissen in uw leven u een bepaalde richting en zienwijze hebben gegeven. Bij het dagboekonderzoek onderzoeken we op welke manier u nu naar uw leven kijkt en op welke manier u omgaat met uw levensvragen. U kunt bijvoorbeeld bijhouden en opschrijven wat een bepaalde gebeurtenis met u doet, vervolgens kunnen we daar samen het gesprek over aangaan. Op deze wijze kunt u een beter inzicht in uzelf, uw eigen kracht en troostbronnen en de wereld om u heen verkrijgen. 

 

Kunst-, filosofie- of romanbegeleiding

Kunst, filosofie en literaire bronnen houden zich al eeuwenlang bezig met de zin- en levensvragen van mensen. Wat is de zin van het bestaan? Hoe ga ik om met…..? Mensen proberen al sinds mensenheugenis vorm en inhoud te geven aan deze vragen naar betekenis. In die zin kunnen deze bronnen ook een spiegel en inspiratiebron vormen voor onze eigen vragen naar zin en betekenis. In deze vormen van begeleiding kiest u uw eigen voorkeur voor inspiratie en zullen we uw eigen vragen bespreken aan de hand van een literaire, filosofische of kunstzinnige bron. U kunt deze zelf aandragen, maar ik kan u hierin ook ondersteunen en u advies geven voor inspirerende bronnen aan de hand van uw eigen verhaal en vragen. Op deze wijze kan in de gesprekken praktisch vorm gegeven worden aan de filosofie van de levenskunst.

 

E-coaching

Het kan zijn dat u ver weg woont of dat u met tijdgebrek zit. Daarvoor bied ik ook vormen van e-coaching aan. Dit kan face to face, door middel van skype of face time. Of uiteraard via de mail. Met name het levensverhaal- of dagboekonderzoek lenen zich goed voor dit laatste. Ik kan u onderzoeksvragen toesturen, die u vervolgens in een mail kunt beantwoorden. In mijn antwoordmail zal ik vervolgens inhoudelijke feedback sturen samen met een gerichte vervolgvraag. Aan het einde van de sessies heeft u dan een eigen persoonlijk dagboek of levensverhaal document. 

Ervaringen van cliënten en opdrachtgevers

 

"Ik heb het fijn gevonden om met je te praten. Ik heb me gehoord en begrepen gevoeld. En ook gevoeld dat je me niet in een 'model' hebt geplaatst, maar in alle openheid naar me geluisterd heb. Waarvoor dank." Karin S. te Achel (België)  


"Het kan heel fijn zijn om je verdriet, twijfels, schuldgevoelens te delen met iemand die zich goed kan inleven en niet oordeelt. Bij mij hebben de gesprekken erg geholpen om een duidelijker en objectiever beeld te krijgen van de situatie en van mezelf. Ik voelde me ook gesteund en gesterkt door de gesprekken."  Ina K. te Groesbeek

 

“Ik heb ervaren in ons gesprek dat ik opnieuw werd samengesteld. Niet precies een wedergeboorte, maar een resetteling van het essentiële. Jij laat alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Dat is bijzonder heilzaam.” Elvira v. L.  te Nijmegen

 

“Marjan heeft een opmerkelijk inzicht om met de diverse bevolkingslagen en verschillende geloofsachtergronden treffend contact te maken en een vertrouwensband op te bouwen. Dit blijkt uit de vervolgcontacten die volgen en de wijze waarop mijn patiënten aangeven haar te waarderen. Tot slot wil ik haar vermogen om binnen een team te functioneren benadrukken. Bescheiden maar trefzeker weet ze binnen ons eerstelijn team de meest belangrijkste zaken te onderscheiden en de diverse leden van het team te steunen.” Jaap Schuurmans, huisarts te Groesbeek