Training ZINvolle gespreksvoering

De gespreksvoering rondom zingeving vraagt om hele specifieke competenties, die soms haaks staan op de gebruikelijke behandelcompetenties. In de trainingen die ik geef worden deze competenties zo concreet mogelijk geoefend in realistische praktijksituaties. Bij voorkeur gebruik ik hierbij de eigen werkpraktijk van de professionals (practice based learning oftewel leren door doen). Daarbinnen spelen de eigen specifieke vragen, ervaringen en persoonlijke leerstijlen van de deelnemers een belangrijke rol. De trainingen die ik geef zijn dus altijd maatwerk. Ook wordt een beroep gedaan op de eigen levensvisie van de professional en diens reflectievermogen.

Ik gebruik graag beeldende middelen zoals film of literatuur om de dimensie van zingeving inzichtelijk te maken.