Zingeving in de palliatieve zorg

De Wereldgezondheidsorganisatie geeft in haar definitie van palliatieve zorg aan dat aandacht voor de medische, de psychosociale en de spirituele vragen in de palliatieve fase van groot belang is. Daarom wordt palliatieve zorg ook bij uitstek op multidisciplinaire wijze gedragen en aangeboden. 

De spirituele dimensie is hierbinnen van grote waarde, omdat in de palliatieve fase sprake is van groot verlies; het eigen leven, dierbare andere(n) en een (toekomst)perspectief. Het vraagt van de zorgprofessionals om de patiënt/client heen, dat zij de competenties hebben om deze existentiële vragen tijdig te herkennen. Om af te stemmen op en aan te sluiten bij de visie en behoeften van de ander. En hem of haar te begeleiden bij het hervinden van bronnen van zin en het nemen van afscheid.


Over de training

De achtergrond van mijn training wordt onder meer gevormd door de richtlijn spirituele zorg in de palliatieve fase  (Carlo Leget) en door een onderzoek naar benodigde competenties op het gebied van spiritualiteit  in de palliatieve fase (Annemieke Kuin, 2009). Beide rapporten zijn te downloaden op de website www.palliatief.nl. Daarnaast heb ik als geestelijk verzorger veel ervaring (binnen de eerstelijns gezondheidszorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg) in de palliatieve zorg. 

Gezamenlijk met de praktijkervaring, vragen en verhalen van de deelnemers vormt mijn eigen praktijkervaring en casuïstiek een goede basis voor reflectie en competentieontwikkeling.