Training relatiegerichte zorg

In de zorg zijn minimaal twee mensen betrokken, de zorgvrager en de zorgverlener. De houdingen en visie van de zorgverlener hebben een direct effect op de cliënt. Om zoveel mogelijk recht te doen aan en af te kunnen stemmen op de cliënt en zijn hulpvragen (vraag achter de vraag) zijn vanuit de zorgethiek verschillende relatiegerichte theorieën ontstaan. Menslievende zorg is ontwikkeld door prof. dr. Annelies van der Heijst en de presentietheorie is ontwikkeld door prof. dr. Andries Baart. De presentietheorie en de theorie van menslievende zorg doen een groot beroep op de zogenoemde ‘soft skills’ van zorgprofessionals: goed kunnen luisteren, afstemmen, creatief zijn en out of the box kunnen denken. In mijn trainingen is veel ruimte voor praktisch en zelfgestuurd leren. Daarnaast speelt persoonlijke competentieontwikkeling vanuit de eigen motivatie, reflectie en zelfkennis een belangrijke rol. Ook zal de zelfzorg en emotionele intelligentie van de professional aan bod komen. 


Presentie is een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw."

Andries Baart, theorie van de presentie. www.presentie.nl