Ethiek

Sommige keuzes binnen een medische of zorgsetting zijn bepalend voor de richting van iemands leven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een verandering van woonomgeving bij mensen met een verstandelijke beperking, een uithuisplaatsing van een kind, het doorgaan of stoppen met een levensverlengende behandeling, (zelf)euthanasie. Voorafgaand aan het besluit, wringt er iets. Ethiek gaat over wat ‘het goede’ is om te doen. Wat dat ‘goede’ is, is niet altijd gemakkelijk om te bepalen. Dan spreek je over een moreel dilemma, een keuze uit twee kwaden. Verschillende waarden botsen met elkaar. Bijvoorbeeld de waarde van autonomie en bescherming zijn met elkaar in conflict, of de waarde van kwaliteit van leven van een kind en dat van de ouders. Daarbij spelen vaak ook veel emoties, zoals angst, onmacht, moeite met loslaten of juist willen vasthouden. Kortom, ethiek gaat over moeilijke vragen en keuzes die er toe doen en die een belangrijke invloed hebben op de betrokkenen. Daarom kunnen morele dilemma's ook een dwingend karakter krijgen en tot handelingsverlegenheid leiden. 

 

Over moreel beraad

Het kunnen maken van een juiste afweging is dan van groot belang. In de moreel beraden die ik kan leiden, leer je om in korte tijd de verschillende perspectieven van de betrokkenen boven tafel te krijgen, te onderscheiden en gezamenlijk tot een goed besluit te komen. Door op deze wijze regelmatig met ethiek bezig te zijn, wordt tegelijkertijd ook de eigen morele sensitiviteit verhoogd en zal een ethische vraag sneller als zodanig herkend worden in de praktijk. 

Als gespreksleider moreel beraad beheers ik verschillende gespreksmethodes, die voor verschillende ethische vragen behulpzaam kunnen zijn.

 

Neem CONTACT op voor de mogelijkheden!