Moreel beraad

Om uit deze impasse en daaruit voortkomende handelingsverlegenheid te komen, kan het heel behulpzaam zijn om met een onafhankelijke gespreksleider alle perspectieven van de verschillende professionele en dierbare betrokkenen uit te werken en te onderzoeken. Om tenslotte tot een keuze en besluit te komen, die iedereen kan verantwoorden; aan zichzelf en aan anderen.

Als onafhankelijke gespreksleider hecht ik veel waarde aan een veilige en prettige omgeving waarin iedereen uitgenodigd kan worden om de eigen uitgangspunten te delen. Door het dilemma op een gestructureerde en methodische manier te bespreken, kan de verdieping en verheldering gezocht worden die nodig is om tot een zo ‘goed’ mogelijk besluit of oplossing te komen. Ik maak daarbij graag gebruik van verschillende (zorg)ethische overlegsmethoden, zoals de Nijmeegse methode, het Utrechtse stappenplan en het model In gesprek over goede zorg.