TRAINING EN ADVIES

Zin- en betekenisgeving in zorg en behandeling

De zin- en betekenisgeving van mensen speelt in een behandel-, zorg- of ondersteuningssetting een belangrijke rol. Wanneer iemand ziek wordt, functies mist of een dierbare moet missen, dan doet dat iets met de wijze waarop hij of zij zichzelf en de wereld om zich heen beleeft. Een diagnose betreft niet alleen een feit (de ziekte zelf) maar gaat ook om betekenis. Welke betekenis geven mensen aan datgene wat hen is overkomen? Het is niet voor niets een bekende filosofische uitspraak dat je geen zeggenschap hebt over datgene wat je overkomt, wel over hoe je er vervolgens mee omgaat. Of in de woorden van de existentieel therapeut Viktor Frankl:

 

 

“When we are no longer able to change a situation,
we are challenged to change ourselves”

 

Levensvisie en Personalised healthcare

Zingeving gaat over de wijze waarop we naar het leven kijken, wat we van waarde vinden. Voor ieder mens is dat heel verschillend. In de zorg komt zingeving daarom op een tweeledige manier terug: de wijze waarop we naar het leven kijken; onze levensvisie, is bepalend voor de keuzes die we maken. Dus ook in de keuze voor of tegen een bepaalde behandeling, is de wijze van zingeving van een cliënt/patiënt een cruciaal element.

Daarnaast speelt zingeving een belangrijke rol bij de omgang, de coping, met bepaalde levensveranderende of beperkende situaties. Het kan ervoor zorgen dat we vastlopen (een zogenoemde zingevingscrisis), maar ook dat we juist nieuw perspectief en zin kunnen ontdekken in het leven, wat ons de moed geeft weer verder te gaan en misschien zelfs weer plezier aan het leven te beleven. Voor veel (zorg)professionals is dit dus een belangrijk domein om competent in te zijn. Zeker in een tijd waarin binnen de gezondheidszorg steeds meer aandacht is voor de levensvisie en voorkeuren van de persoon, ook wel personalised healthcare genoemd. Hierdoor wordt het bespreekbaar kunnen maken van moeilijke vragen en keuzes ten aanzien van behandeling en zorg, een steeds belangrijkere vaardigheid.

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235