TRAINING EN ADVIES

Zin- en betekenisgeving in zorg en behandeling

 

Zinlab verzorgt trainingen op maat over zin-en betekenisgeving in de zorg. De zin- en betekenisgeving van mensen speelt in een behandel-, zorg- of ondersteuningssetting een belangrijke rol. Wanneer iemand ziek wordt, functies mist of een dierbare moet missen, dan doet dat iets met de wijze waarop hij of zij zichzelf en de wereld om zich heen beleeft. Welke betekenis geven mensen aan datgene wat hen is overkomen? 

In de diverse trainingen die ik op maat maak en aanbied, komen deze dimensies, zingeving en omgaan met ziekte, verlies en afscheid, telkens terug. Ik heb trainingen gegeven aan huisartsen, wijkverpleegkundigen, POH GGZ en medisch specialisten.

Kijk bij de agenda voor de geplande trainingen of neem contact op voor een training op maat.

 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235