Multidisciplinair overleg (MDO)

In de zorg, behandeling of ondersteuning van mensen wil je het liefste een zo volledig en holistisch mogelijk beeld van iemand krijgen, waarin ruimte is voor verschillende perspectieven (medisch, psychisch en zingevend). Een multidisciplinair overleg is ontworpen, om vanuit verschillende vakgebieden zoveel mogelijk input te krijgen. In een multidisciplinair overleg, netwerkbijeenkomst van een sociaal wijkteam, of een eerstelijns casusteam kan ik een bijdrage leveren door vanuit de casus te beluisteren welke morele en zingevingsvragen daarin doorklinken (de vraag achter de vraag) en hier over terug te koppelen. Dit kunnen vragen zijn met betrekking tot levensvisie, het maken van ingewikkelde keuzes, bijvoorbeeld rond het levenseinde, rouw- en verliesverwerking en palliatieve zorg.