INTERVISIE

Intervisie is soms nodig als een team vastloopt, bijvoorbeeld in de onderlinge communicatie, vanwege een moreel dilemma of een ingrijpende gebeurtenis. Ik kan het team begeleiden in het aangaan van de dialoog met elkaar en als gespreksleider voor een veilige en leerzame omgeving zorgen. Op deze wijze kan gewerkt worden aan het verwerkingsproces, het verbeteren van de onderlinge communicatie, de samenwerking, het geven en ontvangen van feedback, het aangaan van de dialoog, het reflectief vermogen en besluitvaardigheid. Hierbij heb ik verschillende methoden tot mijn beschikking, zoals het bordspel Open de cirkel.