Keuzes

In een medisch traject kan er van alles op u afkomen. Wanneer u te horen krijgt dat u ernstig ziek en niet meer te genezen bent, heeft u veel te verwerken. Soms krijgt u ook ingrijpende keuzes voorgelegd; wilt u nog levensverlengende behandelingen? Er is vaak veel mogelijk op dit vlak. Maar wat betekent dat voor de kwaliteit van leven? Hoe wilt u omgaan met pijnbestrijding en hoe ziet u de laatste tijd voor u? Wanneer is het voor u genoeg en wilt u het sterven in eigen hand hebben bijvoorbeeld door (zelf-) euthanasie? Wilt u het leven zo lang mogelijk rekken? En hoe kunt u zo lang mogelijk uw kwaliteit van leven behouden?

Niemand kan u vertellen wat de beste keuze is, dat is helemaal aan u. En dat kan het juist ook zo moeilijk maken. Want soms hebben naasten en zorgprofessionals ook hun eigen ideeën hierover. Maar wat past bij u, bij uw eigen manier van leven en sterven? Over dit keuzeproces kunt u met mij in gesprek gaan. Ik zal daarbij op geen enkele wijze sturend zijn. Ik kan alleen samen met u op onderzoek gaan, naar wat voor u belangrijke en sturende waarden in het leven zijn.

Daarnaast is goede informatie van belang voor het maken van de juiste keuzes. Voor meer informatie omtrent het levenseinde en het hebben van een ongeneeslijke ziekte, verwijs ik u naar het boek van de huisarts Jaap Schuurmans en publicist Bert van Ummelen (2014), Wat nu? Gids voor wie te maken krijgt met ongeneeslijke ziekte, Bohn Stafleu van Loghum