GESPREKSTHEMA'S

 

Palliatieve zorg

Als je ongeneeslijk ziek bent, is dat een grote schok. Voor jezelf en voor de mensen van wie je houdt. Er komen veel vragen over de toekomst: hoe zal dat gaan? Wat staat me te wachten op lichamelijk en medisch vlak, zal ik pijn krijgen? Gesprekken met arts en naasten kunnen gaan over palliatieve sedatie, euthanasie, opname in een hospice. Maar ook andere vragen: Is er een andere kant of niet? En als ik dat geloof, wat is er aan de andere kant? 

Een ander, minstens even belangrijk hoofdstuk, is het loslaten van het geleefde leven.  Het kan helpen om onder woorden te brengen wat gelukt is in het leven, wat mogelijk niet af is, wat nog aandacht nodig heeft.

Vele mensen maken de balans op van hun leven; ze vertellen hun levensverhaal om zo ook weer wat invloed te ervaren op wat hen overkomt. Wat heeft u nodig om afscheid te nemen van het leven? Wat kan een bron zijn van hoop? De antwoorden op deze vragen zijn voor ieder mens anders. Een ritueel kan helpen om hier een passende vorm voor te vinden. Ook kan ik ondersteunen om de afscheidsviering voor te bereiden en te begeleiden.

Ondersteuning van de naasten

Wanneer iemand ziek of stervende is, heeft dat ook zijn weerslag op de naaste familie. Als partner, ouder of kind kun je worstelen met het proces van zorgen en afscheid nemen. De ziekte treft niet een, maar meestal op zijn minst twee mensen, soms ook een heel gezin. Ook (jonge) kinderen zijn er vaak bij gebaat om het verdriet en verlies goed te kunnen voelen en daar een vorm voor te vinden.

De zorg die mantelzorgers geven is vaak intensief en en er is soms weinig ruimte voor het eigen leven. U kunt er daarom ook voor kiezen om een individueel gesprek met mij aan te gaan, zowel degene die getroffen is door ziekte als de mantelzorgers. Via het Centrum voor Levensvragen kunt u zich hier zelf voor aanmelden. Ook kunt u rechtsteeks met mij contact opnemen over de mogelijkheden. Als u naaste bent van een palliatieve patiënt, zijn aan deze gesprekken geen kosten verbonden.

Rouw en verlies

Wij hechten als mensen aan andere mensen. Dat maakt het leven de moeite waard. Liefde en zorg zijn belangrijke krachten in het leven. Er zit echter ook een keerzijde aan. Wanneer wij onze naasten verliezen, grijpt dat diep in het leven in. Pijn, verdriet, angst, soms ook schuldgevoel nemen het stuur dan soms van ons over. Rouwen is hard werken. 

Vertrouwelijke gesprekken kunnen heel prettig zijn.  Bent u naaste van iemand die is overleden of bent u ouder dan 50 jaar, dan kunt u zelf begeleiding aanvragen bij het Centrum voor Levensvragen. Aan deze gesprekken zijn voor u geen kosten verbonden.

Ben je jonger dan 50 jaar en geen directe naaste van iemand die is overleden? Dan kun je je bij mij aanmelden. De gesprekken zijn dan voor eigen rekening.  Kijk hier voor de tarieven.

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE en omgeving

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235