Inspiratie

Mijn inspiratie haal ik uit literatuur, filosofie, kunst en uit Bijbelverhalen. Maar ook de natuur, met zijn schoonheid en wisseling van seizoenen vormt een belangrijke bron van rust en kracht.

Ik leef en werk zelf vanuit de christelijke levensvisie. Deze levensovertuiging geeft mij kracht en hoop. Ik voel niet de behoefte andere mensen te bekeren maar evenmin schaam ik mij ervoor.

De allergrootste bron van inspiratie, hoop, troost en plezier voor mij is het leven zelf. Het is soms lastig, ingewikkeld, eenzaam en gekmakend, maar het is ook het mooiste geschenk dat wij als mensen hebben gekregen.