OVER ZINLAB

Wie is Marjan Rijnbout

 

Ieder mens verdient (momenten van) onverdeelde aandacht waarin er onbevooroordeeld geluisterd wordt. Mijn wens is dat ieder mens die tegenover mij zit, mag voelen dat hij of zij goed is zoals hij of zij is, ertoe doet als mens. Het repertoire aan mogelijke menselijke gevoelens en ervaringen is ontzettend groot. Dat maakt het menselijk bestaan ook uniek en de moeite waard. Mijn insteek daarin is: “niks menselijks is mij vreemd”. Er kan je van alles overkomen in het leven, maar wat je overkomt kan alleen maar ‘menselijk’ zijn. In die zin ben je als mensen met elkaar verbonden. Dat kan heel troostrijk zijn. Het doet me denken aan een uitspraak van de Romeinse keizer en filosoof Marcus Aurelius:

 

“ Alles wat de mens overkomt, behoort tot wat menselijkerwijs mogelijk is. Net zoals een os alleen dingen ervaart die bij de natuur van een os passen en een wijnrank dat wat bij de natuur van de wijnrank past en een steen dat wat bij een steen past.”

 

Visie

 

ZINLAB wil een vrijplaats zijn voor mensen. Een veilige en inspirerende ruimte waarin je samen met een professionele ander je eigen levensvragen en perspectief kan onderzoeken. Waarbinnen je op zoek gaat naar je eigen-wijsheid, naar zelfkennis en kracht en inspiratie en zingeving kan vinden middenin het moderne bestaan.

 

En waarin je als arts/ zorgprofessional kan samenwerken, onderzoeken en verbindingen kan leggen op het vlak van zingeving, betekenis en ethiek. Waarbinnen je eigen vragen en de professionele relatie met die andere mens centraal staan. Zodat er ruimte kan ontstaan; voor je eigen verhaal en dat van de ander. Samen op weg naar een persoonlijke en bezielde gezondheidszorg.

 

Zingeving en bezieling staan niet los van het moderne leven en praktijken. Deze dimensies horen thuis in alle aspecten van het menselijk bestaan omdat ze diep- menselijke vragen raken. ZINLAB biedt daarom een moderne kijk op zingeving en haalt inspiratie uit allerlei bronnen waaronder hedendaagse kunst, muziek, filosofie en levensbeschouwelijke stromingen.

 

 

Achtergrond

Ik ben getrouwd en moeder van drie  kinderen. Aan de Universiteit voor Humanistiek ben ik afgestudeerd als humanistica en existentieel counsellor, en gespecialiseerd in vraagstukken rondom zingeving en humanisering. Tijdens deze zesjarige universitaire studie ben ik opgeleid in onder andere gesprek- en reflectievaardigheden, filosofie, psychologie, religiewetenschappen, groepsdynamica, didactiek, (zorg)ethiek en organisatiekunde. 


Ik heb ervaring als existentieel counsellor in de eerstelijnsgezondheidszorg, in de psychiatrie, palliatieve zorg en de ouderenzorg. Naast ZINLAB werk ik ook als humanistica voor Dichterbij, een grote zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. 


Existentiële counselling richt zich op de zingeving van mensen en is vergelijkbaar met de existentiële therapie (Yalom, Frankl) en maakt veel gebruik van de humanistische of cliëntgerichte psychologie ( Rogers, Maslow). 

 

Mijn (theoretische) achtergrond bestaat verder vooral uit de filosofie en literatuur. Door romans te lezen breid ik mijn kennis over het repertoire van menselijk denken, handelen en voelen steeds meer uit. Datzelfde geldt voor de filosofie. Filosofie vormt mijn professioneel kader, in zoverre het de vraag naar de zin van het leven en wat menselijk leven is, behandelt. Daarnaast dienen psychologische en psychotherapeutische theorieën als steuntje in de rug. Zij vormen niet het belangrijkste instrument in mijn luisteren naar de cliënt. Zij kunnen wel behulpzaam zijn als opstapje om bepaalde ervaringen nader te onderzoeken. U kunt daarbij denken aan het focussen van de psychotherapeut Eugene Gendlin of aan de Jungiaanse psychoanalyse .