Achtergrond

Ik ben getrouwd en moeder van drie  kinderen. Aan de Universiteit voor Humanistiek ben ik afgestudeerd als humanistica en existentieel counsellor, en gespecialiseerd in vraagstukken rondom zingeving en humanisering. Tijdens deze zesjarige universitaire studie ben ik opgeleid in onder andere gesprek- en reflectievaardigheden, filosofie, psychologie, religiewetenschappen, groepsdynamica, didactiek, (zorg)ethiek en organisatiekunde. 


Ik heb ervaring als existentieel counsellor in de eerstelijnsgezondheidszorg, in de psychiatrie, palliatieve zorg en de ouderenzorg. Naast ZINLAB werk ik ook als humanistica voor Dichterbij, een grote zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. 


Existentiële counselling richt zich op de zingeving van mensen en is vergelijkbaar met de existentiële therapie (Yalom, Frankl) en maakt veel gebruik van de humanistische of cliëntgerichte psychologie ( Rogers, Maslow). 

 

Mijn (theoretische) achtergrond bestaat verder vooral uit de filosofie en literatuur. Door romans te lezen breid ik mijn kennis over het repertoire van menselijk denken, handelen en voelen steeds meer uit. Datzelfde geldt voor de filosofie. Filosofie vormt mijn professioneel kader, in zoverre het de vraag naar de zin van het leven en wat menselijk leven is, behandelt. Daarnaast dienen psychologische en psychotherapeutische theorieën als steuntje in de rug. Zij vormen niet het belangrijkste instrument in mijn luisteren naar de cliënt. Zij kunnen wel behulpzaam zijn als opstapje om bepaalde ervaringen nader te onderzoeken. U kunt daarbij denken aan het focussen van de psychotherapeut Eugene Gendlin of aan de Jungiaanse psychoanalyse .