OPDRACHTGEVERS ZINLAB

 

 

Freelance medewerker van de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers, de VGVZ.

Taken:

- coöordinatie van de communicatie over het project geestelijke verzorging thuis. Sinds 2018 hebben alle mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en hun naasten recht op geestelijke verzorging. Ik vertegenwoordig de beroepsvereniging en werk nauw samen om de communicatiestrategie over dit project uit te voeren. In de loop van 2020 zal er een landelijke site komen, een centraal nummer en een scholingsaanbod voor professionals over zingeving. 

- opzetten van de Corona-site van de VGVZ met behulp van Wordpress.

 

Freelance Geestelijk adviseur van het netwerk palliatieve zorg zuidoost-Brabant. Als geestelijk adviseur denk ik mee over de rol van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg. 

 

 

Gecertificeerd freelance trainer voor eerstelijns zorgverleners rondom rouw en verlies en palliatieve zorg

 

Verzorgen van een kerkdienst in de Sexyland tent op Lowlands 2019.

 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235