OPDRACHTGEVERS ZINLAB

 

Freelance medewerker van de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers, de VGVZ.

Taken:

- coöordinatie van de communicatie over het project geestelijke verzorging thuis. Sinds 2018 hebben alle mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase en hun naasten recht op geestelijke verzorging. Ik vertegenwoordig de beroepsvereniging en werk nauw samen om de communicatiestrategie over dit project uit te voeren. In de loop van 2020 zal er een landelijke site komen, een centraal nummer en een scholingsaanbod voor professionals over zingeving. 

- opzetten van de Corona-site van de VGVZ met behulp van Wordpress.

Geestelijk adviseur van het netwerk palliatieve zorg zuidoost-Brabant. Als geestelijk adviseur denk ik mee over de rol van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg. 

Docent.

Trainer voor eerstelijns zorgverleners rondom rouw en verlies en palliatieve zorg

Verzorgen van een kerkdienst in de Sexyland tent op Lowlands 2019.

 

Gastdocent voor studenten van de Honour's Course van de Radboud Universiteit.

Thema: ethische dilemma's in de huisartsenzorg.

Deelname aan het PATZ overleg voor huisartsen en wijkverpleegkundigen in Veldhoven

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235