Wie ben ik?

Ik ben Karin Seijdell (1976). Ik ben iemand die zich verwondert over het leven. Ik accepteer dat er vragen zijn waar geen antwoord op is, en die toch belangrijk zijn om te stellen.

Sinds 2002 werk ik als geestelijk verzorger. Ik vind het mooi om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar zin. Daar hoort ook de omgang met ziekte en dood bij. Ik werk in de verstandelijk gehandicaptenzorg en voor het Centrum voor Levensvragen Midden-en Oost Brabant en voor het Netwerk Integrale Kindzorg Limburg en Zuidoost Brabant. Voor mensen van 50 jaar en ouder, voor palliatieve patiënten en hun naasten èn voor ernstig zieke kinderen en hun naasten zijn deze gesprekken kosteloos.

Ik ben een positief ingesteld mens, juist doordat ik weet hoe kwetsbaar en moeilijk het leven kan zijn. De liefde voor het leven die ik vaak zie bij zeer zieke mensen, geeft mij de kracht om dit werk te doen.
In 2015 kreeg ik door een burn-out zelf te maken met kwetsbaar zijn. Ik wist wel dat iedereen in wezen kwetsbaar is, maar het zelf ervaren is toch echt anders. In de periode van ziek zijn en herstel, heb ik nog meer dan daarvoor gemerkt dat zin in het leven niet vanzelfsprekend is. Dat het fijn kan zijn om met iemand anders te praten als de zin van je leven niet vanzelfsprekend is

 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235