INTERVISIE

Intervisie is soms nodig als een team vastloopt, bijvoorbeeld in de onderlinge communicatie, vanwege een moreel dilemma of een ingrijpende gebeurtenis. Ik kan het team begeleiden in het aangaan van de dialoog met elkaar en als gespreksleider voor een veilige en leerzame omgeving zorgen. Op deze wijze kan gewerkt worden aan het verwerkingsproces, het verbeteren van de onderlinge communicatie, de samenwerking, het geven en ontvangen van feedback, het aangaan van de dialoog, het reflectief vermogen en besluitvaardigheid. Hierbij heb ik verschillende methoden tot mijn beschikking, zoals het bordspel Open de cirkel.

 

Open de cirkel

Open de cirkel is een bordspel ontwikkelt binnen Dichterbij in samenwerking met edubooks. Het vormt een luchtige manier om met elkaar moeilijkere vragen te bespreken in een open en veilige omgeving. Open de cirkel is letterlijk bedoelt om de cirkel die vaak ontstaat wanneer mensen met elkaar in discussie gaan, te doorbreken. Het is een middel om met elkaar op een goede en dialogische manier het gesprek aan te gaan. Op deze wijze leren professionals al doende een goede manier van communiceren:

  • open staan voor de ander;
  • oordeel opschorten;
  • open vragen stellen;
  • doorvragen;
  • willen begrijpen van de ander;
  • de eigen mening respectvol weergeven.

Daarnaast is het komen tot actiepunten ook een belangrijk doel. Het blijft niet bij praten alleen, uiteindelijk worden er ook acties verbonden aan de uitkomsten van het gesprek. Een open de cirkel bijeenkomst duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur.

 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235