Wie is Karin Seijdell

Ik ben iemand die zich verwondert over het leven. Ik accepteer dat er vragen zijn waar geen antwoord op is, en die toch belangrijk zijn om te stellen.

Sinds 2002 werk ik als geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik vind het mooi om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar zin. Daar hoort ook de omgang met ziekte en dood bij. Om afscheid te nemen van het leven, daar met een ritueel vorm aan te geven, is intiem werk. 

Ik ben een positief ingesteld mens, juist doordat ik weet hoe kwetsbaar en moeilijk het leven kan zijn. De liefde voor het leven die ik vaak zie bij zeer zieke mensen, geeft mij de kracht om dit werk te doen.
In 2015 kreeg ik door een burn-out zelf te maken met kwetsbaar zijn. Natuurlijk wist ik wel dat iedereen in wezen kwetsbaar is, maar het zelf ervaren is toch echt anders. In de periode van ziek zijn en herstel, heb ik nog meer dan daarvoor gemerkt dat zin in het leven niet vanzelfsprekend is. Dat het fijn kan zijn om met iemand anders te zoeken.

 

Foto: Ria van der Ploeg fotografie

Visie

 

ZINLAB wil een veilige en inspirerende ruimte bieden. In deze ruimte kun je je eigen levensvragen onderzoeken. Waarbinnen je op zoek gaat naar je eigen-wijsheid.

Voor artsen en andere zorgprofessionals wil ZINLAB samenwerken op het vlak van zingeving, (palliatieve) zorg en ethiek. Waarbinnen je eigen vragen en de professionele relatie met die andere mens centraal staan. Zodat er ruimte kan ontstaan; voor je eigen verhaal en dat van de ander. Samen op weg naar een persoonlijke en bezielde gezondheidszorg.

Zingeving en bezieling staan niet los van het leven. Deze dimensies horen thuis in alle aspecten van het menselijk bestaan omdat ze diep- menselijke vragen raken. ZINLAB biedt daarom een moderne kijk op zingeving en haalt inspiratie uit allerlei bronnen, waaronder kunst, muziek en levensbeschouwelijke stromingen.

Inspiratie

Mijn inspiratie haal ik uit literatuur, filosofie, kunst en Bijbelverhalen. Maar ook de natuur, met haar schoonheid en wisseling van seizoenen vormt een belangrijke bron van rust en kracht.

Ik leef en werk zelf vanuit de christelijke levensvisie. Deze levensovertuiging geeft mij kracht en hoop. Ik voel niet de behoefte andere mensen te bekeren maar evenmin schaam ik mij ervoor.

De allergrootste bron van inspiratie, hoop, troost en plezier voor mij is het leven zelf. Het is soms lastig, ingewikkeld, eenzaam en gekmakend, maar het is ook een prachtig geschenk.

Achtergrond

Aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden ben ik afgestudeerd als theologe, gespecialiseerd in vraagstukken rondom zingeving en omgaan met kwetsbaarheid. Tijdens deze zesjarige universitaire studie ben ik opgeleid in onder andere gespreksvaardigheden, filosofie, psychologie, religiewetenschappen, groepsdynamica, didactiek, (zorg)ethiek en (niet-)religieuze zingeving. 

Naast ZINLAB werk ik ook als geestelijk verzorger voor Severinuseen zorginstelling in Veldhoven voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb ruime ervaring als geestelijk verzorger in de eerstelijnsgezondheidszorg, in de palliatieve zorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Ik woon in Waalre met mijn man en twee kinderen.

Kwaliteitsborging

Ik ben  aangesloten bij de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers, de VGVZ en lid van het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers SKGV.

Ik onderhoud mijn vak verder door het volgen van nascholingen en trainingen. Ook neem ik actief deel aan intervisie en supervisie. Dit zijn verplichte onderdelen van deelname aan het kwaliteitsregister SKGV.

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235