GESPREK IN DE ZINGEVINGSPRAKTIJK

Er kunnen momenten in het leven zijn, waarop je wel wat extra ondersteuning kan gebruiken. Vaak gaat het leven zijn gangetje en zijn er weinig zaken waar we ons zorgen over maken. Maar als mensen zijn we ook kwetsbaar. We hechten ons bijvoorbeeld aan andere mensen; ons gezin, familie, vrienden. Dat maakt het leven zeer de moeite waard, maar maakt ons tegelijkertijd kwetsbaar. Want wat als een relatie niet goed gaat, of als we iemand (dreigen) te verliezen aan een scheiding, ziekte of de dood?

Of we gaan met passie voor de volle 100 procent voor ons werk. Maar wat als dat niet meer gaat, er komen twijfels, of een reorganisatie? Of misschien weten we juist niet waar onze werkelijke passies liggen en welk werk bij ons past? En zo zijn er nog veel meer vragen die in het leven op kunnen komen. Vragen die niet zozeer te maken hebben met psychische problematiek, maar veel meer algemeen menselijke vragen zijn, oftewel levensvragen. Het gaat over wat we van waarde vinden in het leven, over de zin en betekenis die we geven aan ons bestaan.

En soms weten we dat even niet meer zo goed, omdat we bijvoorbeeld geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen in ons leven. Dan kan alles ineens op losse schroeven komen te staan. En hoewel je misschien niet meteen naar een psycholoog of psychiater hoeft, kan het wel heel heftig voelen als je perspectief of richting verliest in het leven. Het kan bijvoorbeeld angst, verdriet en een voortdurend gepieker opleveren. Er is dan soms heel wat werk voor nodig; geestelijke arbeid, om weer zin en samenhang te kunnen zien.

Op dit soort momenten in je leven kan het heel fijn zijn om je verhaal, gevoelens en gedachten te bespreken met iemand die deskundig is en die met onverdeelde aandacht en een onbevooroordeeld oor luistert. Die je helpt om stil te staan bij jezelf en je eigen gevoelens en gedachten te ordenen. Waarbij je mag zijn wie je bent en die je door middel van de juiste vragen en inspiratie helpt om bij jezelf thuis te komen.

 

 

Hoe?

In de gesprekken zal ik vooral goed naar u luisteren en horen vanuit mijn ervaring en professionele achtergrond waar ik u verder in kan helpen. Daarnaast kunnen ook bepaalde methodieken ingezet worden, wanneer deze bij u passen. U kunt daarbij denken aan het in kaart brengen van uw levensverhaal, het begeleid ontwikkelen van een eigen visie op leven en dood, dagboekschrijven, het methodisch onderzoeken van de eigen normen en waarden, het gebruik van verhalen en gedichten, of ontspanningsoefeningen.

 

In alle gevallen krijgt u achteraf een beknopte samenvatting van het gesprek toegestuurd en een ‘recept’ voor vervolgonderzoek. Dat recept vormt een advies op maat om verder mee aan de slag te kunnen. Het kan bijvoorbeeld een briefje met boekentips zijn, met een vraag om verder te onderzoeken of met praktische oefeningen voor thuis.

Waar?

Meestal heb ik gesprekken bij mensen thuis, maar u kunt ook in mijn praktijkruimte terecht of we maken een wandeling in de mooie omgeving van Eindhoven. Mijn werkgebied is in de omgeving van Eindhoven, binnen een straal van 25 kilometer. Mocht u van verder komen dan kan e-coaching een goede oplossing bieden.

Wanneer:

Bij de zoektocht naar houvast en een nieuw perspectief op het leven (en de dood), bijvoorbeeld rondom:

  • zelfkennis en keuzes;
  • werk/opleiding dat bij je past;
  • de zin van jouw/het bestaan;
  • loslaten/vasthouden van je gezin(sleden);
  • mantelzorg;
  • omgaan met ziekte en/of beperking;
  • angst voor de dood of het leven;
  • rouw en verlies;
  • palliatieve zorg;
  • einde van het leven en euthanasie vragen.

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235