Levend verlies

'Levend verlies' is de term die professor Manu Keirse introduceerde om de levenslange rouw aan te geven, welke je ervaart wanneer je kind wordt getroffen door een chronische ziekte of beperking. 

Het gaat bij levend verlies om rouwgevoelens die ontstaan als je afscheid neemt van verwachtingen. Over gedachten hoe het leven anders had kunnen verlopen als de beperking of de ziekte er niet was geweest. Maar ook over het erkennen dat het beeld van de toekomst (noodgedwongen) is veranderd.

Ik werkte meer dan 20 jaar als geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In die jaren heb ik veel gesprekken gehad met ouders en andere verwanten over hun ervaring met het leven met levend verlies. Deze chronische vorm van rouw is vooral een uiting van de grote  liefde die de ouder heeft voor zijn of haar kind. 

Ik heb dan ook niet als insteek om de rouw te verminderen, maar wel om deze te bespreken in een liefdevolle context. Zodat je na de gesprekken weer met nieuwe kracht kunt zorgen voor je zorgintensieve kind en voor jezelf.

Deze gesprekken worden in veel gevallen vergoed door het Netwerk Integrale Kindzorg. Vaak werk ik op doorverwijzing van de coördinator. Ik kom aan huis om in de vertrouwde omgeving rustig in gesprek te gaan.

Heb je vragen? Neem gerust contact met me op om kennis te maken en de mogelijjkheden te bespreken.

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE en omgeving

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235