TRAINING EN ADVIES

Op het vlak van zingeving en ethiek voor:

  • huisartsen/ medisch specialisten
  • eerstelijnszorgcentra/ sociale wijkteams/ambulante begeleiding
  • zorgorganisaties

Binnen zorg, behandeling of ondersteuning zoeken mensen telkens weer naar de betekenis van wat hen overkomt. Zo geven zij hun leven zin en betekenis. ZINLAB biedt trainingen en advies op het gebied van ZINvolle gespreksvoering, spiritualiteit in de palliatieve zorg en ethische besluitvorming. Op deze manier wil ZINLAB bijdragen aan zorgverlening met bezieling.

 

NAAR TRAININGSAANBOD

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK

Ondersteuning op het gebied van:

Doorgaans weet je zelf wel, wat jij de moeite waard vindt. Totdat de bliksem inslaat, dan is je hoofd opeens een doolhof. Waarom zou je nog? En wat zou je dan ... en met wie? 
Een gids in niemandsland kan helpen. Zo'n gids wil ik voor je zijn. Om wegwijs te worden in wat je allemaal overkomt. En om weer je eigen koers te vinden.

De ervaringen die ontregelen, kunnen heel verschillend zijn. Een verliefdheid, een verhuizing, het krijgen van een kind. Maar evenzogoed kan een dodelijke ziekte of niet-aangeboren hersenletsel je deze vraag laten stellen. Wie ben ik nu nog? Nu alles anders is? Ook dan, zeker dan, kun je op zoek gaan naar wat het leven zin geeft. Ik ga daar graag samen naar op zoek.

 

NAAR ZINGEVINGSPRAKTIJK

AGENDA CURSUSSEN ZINGEVING & ETHIEK

In samenwerking met andere zorgprofessionals heb ik verschillende scholingen ontwikkeld. Voor de tweede helft van 2019 zijn gepland:

SEPTEMBER

Wat? Inleiding geestelijke verzorging in de eerste lijn voor hindoeïstisch geestelijk verzorgers, in samenwerking met de Vrije Universiteit. Herkennen van zingevingsvragen bij ouderen.

Voor wie? Korte scholing voor POH kwetsbare ouderen.

Wanneer? Najaar

 

OKTOBER

Wat? Honour's Course van de Radboud Universiteit, samen met huisarts Caroline Thijssen over dementie, zingevingsvragen, ethiek en euthanasie. 

De Honour's course is een jaar durende studie studie voor masterstudenten van verschillende academische opleidingen.

Voor wie? Herkennen en begeleiden van zingevingsvragen en rouw. Scholing voor POH GGZ Noord- Limburg

Wanneer? Najaar

 

 

"Karin weet op een toegankelijke manier aan de studenten uit te leggen hoe je zingevingsvragen en ethische vragen bij cliënten herkent"

 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235