Gesprek

Er kunnen momenten in het leven zijn, waarop je extra ondersteuning kan gebruiken. Bijvoorbeeld als je geconfronteerd wordt met kwetsbaarheid. Wij mensen hechten ons aan andere mensen; ons gezin, familie, vrienden. Dat maakt het leven de moeite waard, maar maakt ons tegelijkertijd kwetsbaar. Want wat als een relatie niet goed gaat, of als we iemand (dreigen) te verliezen aan een scheiding, ziekte of de dood? Dat kan vragen oproepen zoals wat heeft mijn leven nog voor zin? Waar doe ik het voor? Dit zijn levensvragen. 

 

Centrum voor Levensvragen

Als je leven ingrijpend verandert, kan dat angst, verdriet en voortdurend gepieker opleveren.  Op dit soort momenten in je leven kan het heel fijn zijn om je verhaal, gevoelens en gedachten te bespreken. Een geestelijk verzorger kan je dan helpen.  Ben je 50 jaar of ouder of ernstig ziek? Of ben je naaste van iemand die ernstig ziek is? Dan zijn de gesprekken kosteloos. Neem hiervoor contact op met het Centrum voor Levensvragen Midden en Oost-Brabant of rechtstreeks met mij

 

Voor gezinnen

Een kind verliezen is waarschijnlijk wel de meest ingrijjpende gebeurtenis die je kan overkomen. Ondersteuning in het proces van rouw en verlies kan jou en je gezin verder helpen. Misschien wil je met iemand praten over de levensvragen die je hebt. Ik begeleid ook de broertjes en zusjes met de vragen die niet zomaar te beantwoorden zijn. 

Ook begeleid ik gezinnen waarvan een ouder ernstig ziek is of is overleden. Praten over vragen die niet zomaar te beantwoorden zijn, ook wel 'langzame' vragen genoemd, kan heel steunend zijn. Per gezinslid worden er maximaal 5 gesprekken met mij vergoed. Hier vind je meer informatie.

 

Hoe?

Goed luisteren is het hart van geestelijke verzorging. Het is geen luisteren zonder meer: we zijn in gesprekken samen op zoek naar de zin en onzin in je leven, naar je eigen levensvisie. Het gaat dan om heel concrete vragen: wat is in deze situatie voor mij het goede om te doen? 

In gesprekken pas ik verschillende werkvormen toe: het samen in kaart brengen van je levensverhaal, het gebruiken van verhalen, gedichten en rituelen. In veel gevallen zal ik een 'recept' meegeven na een gesprek, in de vorm van een vraag om over na te denken of een verwerkingsopdracht.

Waar?

Meestal heb ik gesprekken bij mensen thuis of we maken een wandeling in de mooie omgeving van Eindhoven. Mijn werkgebied is Eindhoven, Waalre en Veldhoven. Mocht je verder weg wonen, dan is in overleg begeleiding mogelijk.

Wanneer?

Een gesprek kan helpend zijn als je levensvragen hebt over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • levenskeuzes
  • omgaan met ziekte en/of beperking;
  • angst voor de dood;
  • rouw en verlies;
  • ernstig ziek zijn;
  • vragen rondom het levenseinde. 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE en omgeving

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235