GESPREK IN DE ZINGEVINGSPRAKTIJK

Er kunnen momenten in het leven zijn, waarop je wel wat extra ondersteuning kan gebruiken. Vaak gaat het leven zijn gangetje en zijn er weinig zaken waar we ons zorgen over maken. Maar als mensen zijn we ook kwetsbaar. We hechten ons bijvoorbeeld aan andere mensen; ons gezin, familie, vrienden. Dat maakt het leven zeer de moeite waard, maar maakt ons tegelijkertijd kwetsbaar. Want wat als een relatie niet goed gaat, of als we iemand (dreigen) te verliezen aan een scheiding, ziekte of de dood?

Of we gaan met passie voor de volle 100 procent voor ons werk. Maar wat als dat niet meer gaat, er komen twijfels, of een reorganisatie? Of misschien weten we juist niet waar onze werkelijke passies liggen en welk werk bij ons past? En zo zijn er nog veel meer vragen die in het leven op kunnen komen. Vragen die niet zozeer te maken hebben met psychische problematiek, maar veel meer algemeen menselijke vragen zijn, oftewel levensvragen. Het gaat over wat we van waarde vinden in het leven, over de zin en betekenis die we geven aan ons bestaan.

En soms weten we dat even niet meer zo goed, omdat we bijvoorbeeld geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen in ons leven. Dan kan alles ineens op losse schroeven komen te staan. En hoewel je misschien niet meteen naar een psycholoog of psychiater hoeft, kan het wel heel heftig voelen als je perspectief of richting verliest in het leven. Het kan bijvoorbeeld angst, verdriet en een voortdurend gepieker opleveren. Er is dan soms heel wat werk voor nodig; geestelijke arbeid, om weer zin en samenhang te kunnen zien.

Op dit soort momenten in je leven kan het heel fijn zijn om je verhaal, gevoelens en gedachten te bespreken met iemand die deskundig is en die met onverdeelde aandacht en een onbevooroordeeld oor luistert. Die je helpt om stil te staan bij jezelf en je eigen gevoelens en gedachten te ordenen. Waarbij je mag zijn wie je bent en die je door middel van de juiste vragen en inspiratie helpt om bij jezelf thuis te komen.

 

 

Hoe?

Goed luisteren is het hart van geestelijke verzorging. Het is geen luisteren zonder meer: we zijn in gesprekken samen op zoek naar de zin en onzin in je leven, naar je eigen levensvisie. Het gaat dan om heel concrete vragen: wat is in deze situatie voor mij het goede om te doen? Hoe maak ik een keuze uit twee kwaden? 

Ik zal vanuit mijn werkervaring kijken waar ik verder kan helpen. Hierbij pas ik verschillende werkvormen toe: het samen in kaart brengen van je levensverhaal, het gebruiken van verhalen, gedichten en rituelen. In veel gevallen zal ik een 'recept' meegeven na een gesprek, in de vorm van een vraag om over na te denken of een verwerkingsopdracht.

Waar?

Meestal heb ik gesprekken bij mensen thuis of we maken een wandeling in de mooie omgeving van Eindhoven. Mijn werkgebied is Eindhoven, Waalre en Veldhoven. Mocht je verder weg wonen, dan is digitale begeleiding mogelijk.

Wanneer?

Een gesprek kan helpend zijn als je levensvragen hebt over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • levenskeuzes;
  • de zin van jouw bestaan;
  • omgaan met ziekte en/of beperking;
  • angst voor de dood;
  • rouw en verlies;
  • ernstig ziek zijn;
  • levenseinde. 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235