ETHIEK

De zorg is bij uitstek een moreel geladen praktijk. Er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden over de zorg, behandeling of begeleiding die iemand nodig heeft. Keuzes die niet zelden levensbepalend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de moeilijke vragen waar iemand met een verstandelijke beperking moet gaan wonen; hoe om te gaan met iemand die in vrijheid zichzelf ernstige schade toebrengt; of het verstandig is deze kinderen bij hun ouders te laten wonen; en of je door moet gaan met behandelen of kiezen voor kwaliteit van leven wanneer je een levensbedreigende ziekte hebt.  Deze vragen brengen vaak veel emoties met zich mee, en kunnen voor wrijving zorgen. Binnenin jezelf, als professional, maar ook tussen de verschillende professionals. Want iedereen neemt zichzelf mee; met de eigen waarden, levensvisie en emoties. En welke keuze je ook neemt, er is er nooit een die honderd procent goed voelt. Het is kortom een keuze uit twee kwaden; een moreel dilemma.

Een moreel beraad kan helpen om een goed gewogen keuze te maken. Als gesprekleider moreel beraad, kan ik daarbij ondersteunen.

 

Moreel beraad

Om uit handelingsverlegenheid te komen, kan het heel behulpzaam zijn om met een onafhankelijke gespreksleider alle perspectieven van de verschillende professionele en andere betrokkenen uit te werken en te onderzoeken. Om tenslotte tot een keuze en besluit te komen, die iedereen kan verantwoorden; aan zichzelf en aan anderen.

Als onafhankelijke gespreksleider hecht ik veel waarde aan een veilige en prettige omgeving waarin iedereen uitgenodigd kan worden om de eigen uitgangspunten te delen. Door het dilemma op een gestructureerde en methodische manier te bespreken, kan de verdieping en verheldering gezocht worden die nodig is om tot een zo ‘goed’ mogelijk besluit of oplossing te komen. Ik maak daarbij gebruik van twee gespreksvarianten, de dilemma-methode - voor als er een keuze gemaakt moet worden uit twee mogelijkheden-  en het socratisch gesprek.

 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235