AGENDA


September 2019

   
TITEL INHOUD WANNEER
Palliatieve zorg en hindoeisme Inleiding geestelijke verzorging in de palliatieve fase voor hindoeïstisch geestelijk verzorgers, in samenwerking met de Vrije Universiteit.  10 september 
     

Oktober-november 2019

   
TITEL INHOUD WANNEER
Scholing voor POH GGZ
Noord- Limburg
Herkennen en begeleiden van zingevingsvragen en rouw 30 oktober en 19 november
Scholing voor POH kwetsbare ouderen Eindhoven Inleiding herkennen en begeleiden van zingevingsvragen bij kwetsbare ouderen 24 oktober en 5 november
Intervisie gespreksleiders moreel beraad Reinaerde

Thema: betrekken van clienten met een verstandelijke beperking bij ethische vragen.

Intervisie met behulp van de socratische dialoog voor gespreksleiders moreel beraad.

1 oktober
college aan masterstudenten Radboud Universiteit  Begeleiden van startbijeenkomst voor interfacultaire denktank van master honours studenten over het thema "ethische vragen rondom euthanasie en dementie." 12 oktober

 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235