Advies

Zingeving en ethiek zijn belangrijke dimensies in de zorg. Iedere professional kijkt weer met de eigen vakbril naar een cliënt of patiënt. Dat kan medisch zijn, medisch-psychologisch maar ook zingevend. Ik omschrijf het vaak als een schilderij. Een schilderij is meestal vanuit een bepaalde kant belicht; daarom is een deel van het tableau goed zichtbaar en blijft de rest in schaduwen gehuld. In de zorg wil je echter een compleet beeld van iemand krijgen om je begeleiding of behandeling zo goed mogelijk af te kunnen stemmen. 

Ik kan ondersteunen in het zichtbaar maken van die verschillende perspectieven of helpen het verhaal van een client vanuit het domein van zingeving te belichten. Zo kan de dimensie van zingeving en spiritualiteit een zichtbare plek krijgen in de ondersteuning. Onbegrepen gedrag kan bijvoorbeeld voortkomen uit een neurologische aandoening, maar ook uit een zingevingscrisis.

Multidisciplinair overleg (MDO)

In de zorg, behandeling of ondersteuning van mensen wil je het liefste een zo volledig mogelijk beeld van iemand krijgen, waarin ruimte is voor verschillende perspectieven (medisch, psychisch en zingevend). In een multidisciplinair overleg, een bijeenkomst van een sociaal wijkteam, of een eerstelijns casusteam kan ik een bijdrage leveren door vanuit de casus te beluisteren welke morele en zingevingsvragen doorklinken (de vraag achter de vraag) en hierover terug te koppelen. Dit kunnen vragen zijn met betrekking tot levensvisie, het maken van ingewikkelde keuzes, bijvoorbeeld rond het levenseinde, rouw- en verliesverwerking en palliatieve zorg.

Als het gaat om een MDO over een palliatieve patient of over een patient van 50 jaar of ouder, is deelname van een geestelijk verzorger aan het MDO vergoed. Via deze link vindt u het aanmeldformulier van het Centrum voor Levensvragen. Mocht u graag willen dat ik aansluit, geef dit dan aan in het aanmeldformulier.

Betreft het een MDO over iemand jonger dan 50 jaar? Dan kunt u via deze link een aanvraag doen voor mijn deelname aan een MDO. Hieraan zijn kosten verbonden. Kijk daarvoor bij mijn tarieven.

 

Verwijzen

Wanneer u patiënten/cliënten in uw praktijk of zorgorganisatie heeft van wie u vermoedt dat ze baat hebben bij geestelijke verzorging, dan kunt u ze verwijzen naar het Centrum voor Levensvragen of naar mijn praktijk. Als de patiënt 50 jaar of ouder is òf als een patiënt in de palliatieve fase is of naaste is van iemand die ernstig ziek is, dan zijn hieraan geen kosten verbonden. In andere gevallen is een gesprek met een geestelijk verzorger voor eigen rekening. Hier vindt u de tarieven van mijn praktijk.

Er is een informatieve site over wat geestelijke verzorging is, gericht op burgers en professionals, www.geestelijkeverzorging.nl

Wilt u een patiënt aanmelden bij het Centrum voor Levensvragen Zuidoost Brabant, dan kan dat via dit formulier.

 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235