ADVIES

Zingeving en ethiek zijn belangrijke dimensies in de zorg. Soms worden ze echter uit het oog verloren. Iedere professional kijkt weer met de eigen vakbril naar een cliënt of patiënt. Dat kan medisch zijn, medisch-psychologisch, maatschappelijk, maar ook zingevend. Ik omschrijf het vaak als een schilderij. Een schilderij is meestal vanuit een bepaalde kant belicht; daarom is een deel van het tableau goed zichtbaar en blijft de rest in schaduwen gehuld. In de zorg wil je echter een compleet beeld van iemand krijgen om je begeleiding of behandeling zo goed mogelijk af te kunnen stemmen. 

 

Tussenkopje

Ik kan ondersteunen in het zichtbaar maken van die verschillende perspectieven of helpen het verhaal van een client vanuit het domein van zingeving te belichten. Soms lopen professionals vast in een bepaalde dominante wijze van kijken. Het kan dan behulpzaam zijn om op andere manieren te leren kijken en van perspectief te wisselen. Zo kan ook de dimensie van zingeving en spiritualiteit een zichtbare plek krijgen in de ondersteuning. Vreemd gedrag bijvoorbeeld kan voortkomen uit een neurologische aandoening, maar ook uit een zingevingscrisis.

 

Helpdesk

Soms zit een moeilijke vraag je hoog. Je hebt iets gehoord tijdens een bezoek en weet niet goed hoe hiermee om te gaan. Je loopt bijvoorbeeld rond met een ethische vraag of een vraag rond rouwverwerking van een patiënt/cliënt. Het kan dan fijn zijn als iemand met je meekijkt, je op een andere manier laat kijken naar een situatie en je eventueel van advies voorziet. Voor vragen rondom ethiek, zingeving, palliatieve zorg en rouw- en verliesverwerking kunnen zorgprofessionals naar mijn helpdesk bellen. Ik zal dan zo snel mogelijk terugbellen, in ieder geval binnen 48 uur, om je verder te helpen met je vraag.

Persoonlijk gesprek

U kunt als professional ook bij mij terecht voor een persoonlijk gesprek. Een telefonische helpdesk bied ik aan voor korte en prangende vragen, om in eerste instantie verder op weg geholpen te worden. In een persoonlijk gesprek is er meer tijd om uitgebreider en diepgaander op uw vraagstukken in te gaan. Ook kan een persoonlijk gesprek de functie hebben om inzicht te krijgen in de eigen visie, motivatie, drijfveren en houding ten opzichte van uw werk.

Multidisciplinair overleg (MDO)

In de zorg, behandeling of ondersteuning van mensen wil je het liefste een zo volledig en holistisch mogelijk beeld van iemand krijgen, waarin ruimte is voor verschillende perspectieven (medisch, psychisch en zingevend). Een multidisciplinair overleg is ontworpen, om vanuit verschillende vakgebieden zoveel mogelijk input te krijgen. In een multidisciplinair overleg, netwerkbijeenkomst van een sociaal wijkteam, of een eerstelijns casusteam kan ik een bijdrage leveren door vanuit de casus te beluisteren welke morele en zingevingsvragen daarin doorklinken (de vraag achter de vraag) en hier over terug te koppelen. Dit kunnen vragen zijn met betrekking tot levensvisie, het maken van ingewikkelde keuzes, bijvoorbeeld rond het levenseinde, rouw- en verliesverwerking en palliatieve zorg.

 

Verwijsbrief

Wanneer u patiënten/cliënten in uw praktijk of zorgorganisatie heeft van wie u vermoedt dat ze gebaat zouden zijn bij existentiële ondersteuning, dan kunt u ze verwijzen naar mijn praktijk. Hieronder vind u hierover meer informatie in de verwijsbrief.

 

Informatiebrief voor verwijzers

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235