Multidisciplinair overleg (MDO)

In de zorg, behandeling of ondersteuning van mensen wil je het liefste een zo volledig mogelijk beeld van iemand krijgen, waarin ruimte is voor verschillende perspectieven (medisch, psychisch en zingevend). In een multidisciplinair overleg, een bijeenkomst van een sociaal wijkteam, of een eerstelijns casusteam kan ik een bijdrage leveren door vanuit de casus te beluisteren welke morele en zingevingsvragen doorklinken (de vraag achter de vraag) en hierover terug te koppelen. Dit kunnen vragen zijn met betrekking tot levensvisie, het maken van ingewikkelde keuzes, bijvoorbeeld rond het levenseinde, rouw- en verliesverwerking en palliatieve zorg.

Als het gaat om een MDO over een palliatieve patient of over een patient van 50 jaar of ouder, is deelname van een geestelijk verzorger aan het MDO vergoed. Via deze link vindt u het aanmeldformulier van het Centrum voor Levensvragen. Mocht u graag willen dat ik aansluit, geef dit dan aan in het aanmeldformulier.

Betreft het een MDO over iemand jonger dan 50 jaar? Dan kunt u via deze link een aanvraag doen voor mijn deelname aan een MDO. Hieraan zijn kosten verbonden. Kijk daarvoor bij mijn tarieven.

 

Verwijzen

Wanneer u patiënten/cliënten heeft van wie u vermoedt dat ze baat hebben bij geestelijke verzorging, dan kunt u ze verwijzen naar het Centrum voor Levensvragen of naar mijn praktijk. Als de patiënt 50 jaar of ouder is òf als een patiënt in de palliatieve fase is of naaste is van iemand die ernstig ziek is, dan zijn hieraan geen kosten verbonden. In andere gevallen is een gesprek met een geestelijk verzorger voor eigen rekening. Hier vindt u de tarieven van mijn praktijk.

Er is een informatieve site over wat geestelijke verzorging is www.geestelijkeverzorging.nl

Professionals kunnen informatie vinden op www.pratenoverlevensvragen.nl

Wilt u een patiënt aanmelden bij het Centrum voor Levensvragen Midden en Oost-Brabant, dan kan dat via dit formulier.

 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE en omgeving

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235