Foto © Suzanne Leenders

TRAINING EN ADVIES

Op het vlak van zingeving en ethiek voor:

 • huisartsen/ medisch specialisten
 • eerstelijnszorgcentra/ sociale wijkteams/ambulante begeleiding
 • zorgorganisaties

Binnen zorg, behandeling of ondersteuning zoeken mensen telkens weer naar de betekenis van wat hen overkomt. Zo geven zij hun leven elke keer weer zin en betekenis. ZINLAB biedt trainingen en advies op het gebied van ZINvolle gespreksvoering, spiritualiteit in de palliatieve zorg en ethische besluitvorming. Op deze manier wil ZINLAB bijdragen aan zorgverlening met bezieling.

Over ZINLAB | Marjan Rijnbout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

AGENDA CURSUSSEN
ZINGEVING & ETHIEK

 

 

 

 

2018

Onderwerp workshops

Nader te bepalen

Herkennen van zingevingsvragen in de palliatieve fase, training voor huisartsen 

Nader te bepalen

Hoe zinvol is mijn werk: wandeling voor professionals in helpende beroepen, die meer dan zeven jaar werken.

Nader te bepalen

Spiritualiteit en zingeving in de palliatieve zorg 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Foto © Suzanne Leenders

ZINGEVINGSPRAKTIJK

Ondersteuning op het gebied van:

  Doorgaans weet je zelf wel, wat jij de moeite waard vindt. Totdat de bliksem inslaat, dan is je hoofd opeens een doolhof. Waarom zou je nog? En wat zou je dan ... en met wie? 
  Een gids in niemandsland kan helpen. Zo'n gids wil ik voor je zijn. Om wegwijs te worden in wat je allemaal overkomt. en om weer je eigen koers te vinden.

  De ervaringen die ontregelen, kunnen heel verschillend zijn. Een verliefdheid, een verhuizing, het krijgen van een kind. Maar evenzogoed kan een dodelijke ziekte of niet-aangeboren hersenletsel je deze vraag laten stellen. Wie ben ik nu nog? Nu alles anders is? Ook dan, zeker dan, kun je op zoek gaan naar wat het leven zin geeft. Ik ga daar graag samen naar op zoek.

  Over ZINLAB | Marjan Rijnbout

   

   


   

  AGENDA 'PROEVEN VAN HET LEVEN IN HET ZINLAB'

   

   

  voorjaar 2019, locatie in overleg

  Avond: proeven aan Levinas.

  Emmanuel Levinas was een Frans-Joodse filosoof. Hij schreef veel boeken over hoe je als mens een goed leven kunt leiden, met anderen. 

  We gaan concreet kijken hoe dat in ons eigen leven kan werken.

  Praktische avond met een glas wijn, fris en een hapje.

  Een proeverij voor je hoofd, hart en mond.


   

   


    Foto © Suzanne Leenders

  OVER ZINLAB

  Visie en achtergrond

  Als zingevingsdeskundige ben ik gespecialiseerd in vragen rondom zingeving. Naast het werk voor ZINLAB ben ik werkzaam als geestelijk verzorger voor een grote zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik blijf geïnspireerd door (Bijbel)verhalen, theater, filosofie, literatuur en natuur en verbind dit met de (medische) praktijk waarin mensen leven en werken. 

  Over ZINLAB | Marjan Rijnbout

   

   


   

  BLOG

  September 2018: Tussen vasthouden en loslaten