Training en advies zorgprofessionals | ZINLAB

TRAINING EN ADVIES

Op het vlak van zingeving en ethiek voor:

 • huisartsen/ medisch specialisten
 • eerstelijnszorgcentra/ sociale wijkteams/ambulante begeleiding
 • zorgorganisaties
 • jeugdzorg

De zin- en betekenisgeving van mensen speelt binnen de zorg, behandeling of ondersteuning een belangrijke rol. ZINLAB biedt trainingen en advies op het gebied van ZINvolle gespreksvoering, spiritualiteit in de palliatieve zorg, menslievende en relatiegerichte zorg en ethische besluitvorming. Op deze manier wil ZINLAB bijdragen aan een persoonlijke gezondheidszorg.

Over ZINLAB | Marjan Rijnbout

 

 


 

AGENDA CURSUSSEN
ZINGEVING & ETHIEK

 

 

 

 

2018

Onderwerp workshops

Nader te bepalen

Geweldloze/verbindende communicatie

Nader te bepalen

Zinvolle gespreksvoering in de (jeugd)zorg 

Nader te bepalen

Zingeving in de palliatieve zorg 

Nader te bepalen

Relatiegerichte en menslievende zorg 

Nader te bepalen 

Morele sensitiviteit en besluitvorming  


 

 

 

 

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK

Existentiële ondersteuning op het gebied van:

  Er kunnen momenten in het leven zijn, waarop je wel wat extra ondersteuning kan gebruiken. Het kan dan heel fijn zijn om je verhaal te vertellen aan iemand die met een onbevooroordeeld oor en onverdeelde aandacht luistert. Bij wie je mag zijn, wie je bent en die je door middel van de juiste vragen en inspiratie helpt om bij jezelf thuis te komen. 

  Over ZINLAB | Marjan Rijnbout

   

   


   

  AGENDA 'PROEVEN VAN HET LEVEN IN HET ZINLAB'

   

   

   

  2018

  Onderwerp workshops


  Momenteel staan er geen workshops ingepland

   

   


   

   

   

   


   

   

   

  OVER ZINLAB

  Visie en achtergrond

  Als humanistica en zingevingsdeskundige ben ik gespecialiseerd in vragen rondom zingeving en humanisering, zowel op individueel als op institutioneel vlak. Naast mijn eigen onderneming ben ik werkzaam als zingevingsdeskundige voor een grote zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik ben en blijf geïnspireerd door filosofie, literatuur en kunst en weet dit te verbinden met de (medische) praktijk waarin mensen leven en werken. 

  Over ZINLAB | Marjan Rijnbout

   

   


   

  BLOG