TRAINING EN ADVIES

Op het vlak van zingeving en ethiek voor:

  • huisartsen/ medisch specialisten
  • eerstelijnszorgcentra/ sociale wijkteams/ambulante begeleiding
  • zorgorganisaties

Binnen zorg, behandeling of ondersteuning zoeken mensen telkens weer naar de betekenis van wat hen overkomt. Zo geven zij hun leven zin en betekenis. ZINLAB biedt trainingen en advies aan professionals in zorg en sociaal domein op het gebied van gespreksvoering bij zingevingsvragen, begeleiden van rouw en verlies en spiritualiteit in de palliatieve zorg.

 

 

 

 

NAAR TRAININGSAANBOD

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK

Ondersteuning op het gebied van:

  • omgaan met ziekte en/of beperking van jezelf of je naaste
  • begeleiden van gezinnen bij ziekte of overlijden van een ouder of kind
  • rouw en verlies
  • palliatieve zorg

Doorgaans weet je zelf wel, wat jij de moeite waard vindt. Totdat de bliksem inslaat, dan is je hoofd opeens een doolhof. Waarom zou je nog? En wat zou je dan ... en met wie? 
Een gids in niemandsland kan helpen. Zo'n gids wil ik voor je zijn. Om wegwijs te worden in wat je allemaal overkomt. En om weer je eigen koers te vinden.

De ervaringen die ontregelen, kunnen heel verschillend zijn. Een verhuizing, het krijgen van een kind. Maar evenzogoed kan een dodelijke ziekte of niet-aangeboren hersenletsel je deze vraag laten stellen. Wie ben ik nu nog? Nu alles anders is? Ik ga graag samen met jou op zoek naar jouw antwoord.

 

NAAR ZINGEVINGSPRAKTIJK

CURSUSSEN ZINGEVING

In samenwerking met andere zorgprofessionals heb ik verschillende scholingen ontwikkeld. 

- Spiritualiteit en zingeving in de palliatieve zorg: scholing voor medisch specialisten

- Masterclass Zingeving in de Palliatieve zorg: scholing over hoe je hierover les kunt geven op je eigen instelling.

- Scholing voor POH: Rouw, verlies en zingeving

- Toolbox 'Spiritualiteit in de palliatieve zorg', gericht op eerstelijns zorgprofessionals.

 

 

"Karin weet op een toegankelijke manier aan de studenten uit te leggen hoe je zingevingsvragen en ethische vragen herkent."

 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE en omgeving

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235